ЦЕНИ

IBAN: BG 42 BPBI 7945 1062 4202 01

BIC: BPBIBGSF в Пощенска банка

Гергана Симеонова Симеонова

 

Занятията по немски, които Ви предлагам са на цена 28 лв. (15 EUR) за един астрономически час, като курс от 40 часа е 1174лв. (549 EUR). Това е и продължителността на курса за овладяването на едно ниво от европейската езикова норма. За нивата от В1 нагоре, цената е 38 лв.(20 EUR) за астрономически час, а едно ниво се овладява с курс от 60 астрономически часа на цена 2248 лв. (1149 EUR).

Преди започването на занятията или курсовете имате възможност да пожелаете един пробен час, който е безплатен и в който се определя Вашето ниво в момента.

След завършването на нивото можете да получите безплатен сертификат, или да направите тест онлайн на цена 160 лв. (80 EUR) и да получите само сертификат.

Моля, при всеки банков превод да добавяте по 10 EUR за банковите такси.

IBAN: BG 42 BPBI 7945 1062 4202 01

BIC: BPBIBGSF в Пощенска банка

Гергана Симеонова Симеонова