IBAN: BG 42 BPBI 7945 1062 4202 01

BIC: BPBIBGSF в Пощенска банка

Гергана Симеонова Симеонова

 

Занятията по немски, които Ви предлагам са на цена 20 EURO за един астрономически час, като курс от 40 часа е 440 EURO. Това е и продължителността на курса за овладяването на едно ниво от европейската езикова норма. За нивата от В1 нагоре, цената е 30 EURO за астрономически час, а едно ниво се овладява с курс от 40 астрономически часа на цена 900 EURO

Цените от 20 и съответно 30 EURO са за единични часове, като минималният брой часове, които можете да платите е 10. Плащането може да става освен по банков път и по PayPal или WesternUnion. В цената са включени учебниците и помагалата, с които ще работим. При желание от Ваша страна се издава сертификат и може да се организира пробен урок за определяне на входящото ниво.

IBAN: BG 42 BPBI 7945 1062 4202 01

BIC: BPBIBGSF в Пощенска банка

Гергана Симеонова Симеонова